و اما امروز:

با سلام. از این پس دیگر در این سایت مطلبی نخواهیم داشت لذا آدرس زیر را به خاطر بسپارید. نمرات پژوهش 1 و 3 را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید. برای اعتراض به نمره ی خود فقط در سایت زیر کامنت بگذارید. البته اگر کسی اعتراض داشته باشد که اصولا محال است. http://majidkalantary.blogfa.com مجید کلانتری
گزارش تخلف
بعدی